Agenda

 

 

 

 

De volgende concerten zijn  in 2022 gepland:

30 mei: Concert Wijkcentrum Dukenburg, Nijmegen

19 juni: 19.30 uur Concert in Hervormd Kerkje, Gendt

26 juni: Kersenfeest Gendt, fototentoonstelling en open repetitie in De Leemhof

3 juli: 15.00 uur Schippersmis in Doornenburg

 2 oktober: Jubileumconcert met daarna jubileumviering koor

11 december: Gezamenlijk kerstconcert in Zevenaar met ‘t Hooge Bongertkoor 

17 december: Kerstconcert in De Leemhof

19 december: Kerstconcert Wijkcentrum Dukenburg, Nijmegen